Vilkor för Annonsör

Mediehuset är inte säljare av produkten eller tjänsten utan agerar endast mellanhand mellan budgivaren och annonsören. Mediehuset tar inget ansvar för produkten.

 

Annonsör

Annonsör som vill delta i auktionen ålägger sig att bidra med produkter och/eller tjänster till auktionen enligt den med tidningen avtalade totalsumman (ex moms).

Minsta totalvärde för att få vara med är 10 000 kr exklusive moms. Minsta värde per enskild objekt är 1 000 kr inklusive moms.

 

Registrering och lägga in objekt

Annonsören ansvarar själv för att registrera produkter och/eller tjänster. Den som utför registreringen för annonsören förblir administratör och ansvarig avtalspart i auktionen. 

Ansvarig administratör hos annonsören garanterar att alla uppgifter så som namn, foto, detaljerade förteckningar, prisinformation, garantier, leverans, frakt och bolagsinformation är riktiga och fullständiga. Alla priser ska vara försäljningspriset inklusive moms och eventuell frakt. Priset ska motsvara ett marknadsmässigt och konkurrenskraftigt pris. 

Annonsören försäkrar att denna har äganderätt till och rätt att utauktionera respektive produkt och/eller tjänst. Registrerade produkter och/eller tjänster ska finnas disponibla hos annonsören från det att avtalet trätt i kraft fram tills leverans eller senast 30 dagar efter avslutad auktion.

Annonsör ansvarar för att alla normalt medföljande handlingar så som garantier, manualer och annan dokumentation ska innefattas i varje försäljning.

 

Auktion och avslut

Budgivningen sker endast online i auktionen under auktionsperioden som är definierad under respektive objekt.

Alla priser i auktionen är inklusive moms. Alla produkter och tjänster har ett så kallat reservationspris, vilket är det priset som auktionen startar på och därmed det lägsta pris som produkten/tjänsten säljs för. Reservationspriset är alltid 50 % av butikspriset. Motorfordon och fastigheter har högre reservationspris, 70 respektive 80%. 

 

Varje bud läggs med ett budintervall efter följande modell:

Butikspris Stegring

1 – 249               10 kr

250 - 999            15 kr

1000 - 2499        25 kr

2500 - 4999        50 kr

5000 -                 100 kr

 

Bekräftelse på vunnen auktion meddelas via mejl direkt efter avslutad auktion. Betalning av produkten eller tjänsten ska ske vi betal-/kreditkort senast 48 timmar efter avslutad auktion. Mediehuset meddelar annonsör och auktionsvinnare direkt när godkänd transaktion är genomförd. Om vinnande budgivare inte betalar inom utsatt tid diskvalificeras denne och objektet erbjuds istället till den budgivare som lagt det näst högsta budet.

Vid större kapitalvaror, exempelvis bilar som kan kräva finansiering på andra sätt än kontant betalning vid auktionsslut så definieras detta i respektive objektet. Vid såld vara meddelas budvinnaren med ett vinnarmejl som hänvisar till att slutföra köpet hos annonsören.

För att erbjuda en finansiering så krävs en separat överenskommelse med tidningen.

 

Leverans och frakt

Annonsören väljer hur produkten eller tjänsten levereras, hämtning i butik, frakt etc. Vid frakt väljer man frakt när man lägger in objektet i auktionen och då förpliktar man sig att skicka varan senast 7 dagar efter att varan är betald. Eventuella fraktkostnader ska alltid ingå i priset. 

 

Ångerrätt, retur & byte

Annonsören ordinarier garantier, returer och byten gäller även i auktionen. Efter konsument betalt varan regleras eventuella återköp mellan butik och konsument.

Distans- och hemförsäljningslagen bestämmelser om ångerrätt, dvs. en rätt för konsumenter att frånträda avtal ingångna på distans inom 14 dagar, gäller för köp av produkter och tjänster via auktionen.

 

 

mEDIEHUSET

Mediehuset åtar sig att i motprestation leverera annonsplats motsvarande hela marknadsvärdet/butikspriset gånger två och mot gällande ordinarie prislistor för print, display och tv (ex moms) på den sammanlagda summan av alla produkter och/eller tjänster som sålts genom auktionen. 

Annonskrediten erhålls först när produkten eller tjänsten är betald. Annonskrediten måste användas senast 30 september 2017.

Brukas inte annonskrediten senast 30 september går den förlorad och kan inte krävas vid ett senare tillfälle. Skulle någon utauktionerad produkt och/eller tjänst inte bli såld utgår ingen affär mellan tidning och annonsör på det osålda objektet.

 

Bokföring

Annonsör

Auktionsvinnaren erhåller ett värdebevis efter betalning från auktionen.
Värdebeviset använder budgivaren för att hämta vinsten hos annonsören.
Annonsören registrerar försäljningen i kassan (lämnat kvitto till auktionsvinnaren) med rabatt avdragen motsvarande mellanskillnaden mellan butikspriset och beloppet som budgivaren betalt. Annonsören redovisar en fordran på mediehuset istället för erhållen betalning.

Mediehuset ställer ut en faktura på motsvarande belopp till annonsören, som annonsören ej ska betala. Fakturan kvittas istället mot den redovisade fordran.

När annonsören utnyttjar annonskrediten, ställs ingen ytterligare faktura ut från mediehuset.

Mediehus

Vid sålt och betalt objekt bokas som kassa + skuld till annonsören, en annonsörskredit på det avtalade beloppet ex moms. Skulden bokas sedan bort vid införande av annonsvolymen.

Avtalet

Villkoren för detta avtal godkänds vid annonsörens registrering av konto i auktionen. Avtalet mellan Tidningen och Annonsör träder i kraft så snart annonsör erhållit en bekräftelse på denna registrering. Registrerade produkter och/eller tjänster kan inte rappelleras.

Tvist i anledning av detta avtal skall slutligt avgöras genom skiljedom enligt Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstituts Regler för förenklat skiljeförfarande.